Display Mały z Czekoladkami Neapolitankami

  • Dostępny smak czekoladek:
    • Mleczny
  • Pojemność 50 – 70 szt. czekoladek neapolitanek
  • 12 miesięcy przydatności do spożycia
display mały z czekoladkami neapiltankami